25 feb

"Andalusia en Blanc i Verd"

Amb motiu de la celebració del Dia d'Andalusia, el Ateneu Popular d'Almodóvar del Riu convoca el primer Concurs de Fotografia "Almodóvar en Blanc i Verd"


I Concurs de Fotografia "Almodóvar en Blanc i Verd" de l'Ateneu Popular d'Almodóvar del Riu.
Amb motiu de la celebració del Dia d'Andalusia, l'Ateneu Popular d'Almodóvar del Riu convoca el Primer Concurs de Fotografia "Almodóvar en Blanc i Verd".
Participants:
1.- Podrà participar qualsevol aficionat a la fotografia independentment de la seva procedència o lloc de residència.
2.- No existeix límit d'edat per a la participació.
3.- Els treballs s'han d'ajustar al tema proposat: "Almodóvar en Blanc i Verd", els únics requisits sestableixen que la fotografia ha de contenir els colors blanc i verd, de la manera que l'autor consideri oportú: com a part del paisatge, un objecte, etc., i estar vinculada d'alguna manera al terme municipal d'Almodóvar del Riu.
Enviament de treballs:
4.- Les fotografies s'enviaran per correu electrònic a l'adreça de l'Ateneu ateneopopularalmodovar @ gma il.com. Amb les dades personals i en el cas d'estar en la categoria "educativa" especificar el curs en què es troba i la seva edad..El arxiu ha de tenir compatibilitat amb els programes habituals de visualització d'arxius gràfics (.jpg; .tiff; .psd o .bmp). També podran lliurar-se en la pròpia seu de l'Ateneu en cas de tractar-se de treballs impresos.
5.- Data límit: el termini d'enviament de treballs finalitzarà el 21 febrer 2014.
6.- S'establiran dues categories: una específica per a la comunitat educativa, de la qual formarà part qualsevol alumne o alumna que estigui cursant els seus estudis en algun dels centres de la localitat, i una general, de la qual formarà part la resta de participants de la convocatòria.
7.- Podran presentar-se un màxim de 2 fotografies per participant.
8.- Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors de les obres presentades a concurs. L'organització pressuposa així mateix que cada participant té l'autorització i / o permís de les imatges o persones que apareixen en els treballs presentats, recaient sobre l'autor tota responsabilitat relacionada amb el dret d'imatge.
9.- L'Ateneu es reserva el dret de la propietat intel·lectual de les imatges que resultin selecciones i podrà disposar d'elles amb la finalitat i en el format que consideri oportuns.
Premis:
10.- S'estableixen tres premis per a cadascuna de les categories, la relació és la següent:
Centres Educatius:
1r Premi: 6 Mesos de connexió a Internet a 8 Mb (Inforcest - Innovasur)
2n Premi: Mòbil Prepagament Yoigo Android (Net Mòbil)
3r Premi: Auricular Monster 2.0 + PenDrive 4Gb (Ferreteria Velasco / Fotos Castella)
4 Premi, Rellotge Portafotos (Fotos Molina)
5 Premi, Cambra Fotos aquàtica i auriculars (Basar Carbula)
General:
1r Premi: 6 Mesos de connexió a Internet a 8 Mb (Inforcest - Innovasur) i Publicació a la portada de la revista anual de l'Ateneu Popular d'Almodóvar del Riu.
2n Premi: Vídeo-càmera JVC HD 1080 REC 8MB (Milar - Benito Deu)
3r Premi: Llibre "El fotògraf Complet" (El Llapis)
4 Premi, Rellotge Portafotos (Fotos Molina)
5 Premi, Cambra Fotos aquàtica i auriculars (Basar Carbula)

10.- La decisió del jurat es farà públic en l'acte de lliurament de premis que tindrà lloc el dia 27 febrer 2014 a la seu de l'Ateneu Popular, a les 20,00h. Després del lliurament de premis hi haurà un petit acte de convivència entre els assistents.
11.- Serà condició ineludible que els autors es presentin a recollir els seus premis en l'acte de lliurament o deleguen en algú que els representi, en cas contrari, s'entendrà que renuncien a aquests premis.
12.- El jurat del concurs estarà compost per membres de la Junta Directiva de l'Ateneu d'Almodóvar del Riu i representants de les entitats col·laboradores.
13.- La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del mateix. L'organització es reserva la potestat de resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases amb el criteri que consideri més adequat i sempre ajustant-se a l'esperit de la convocatòria.

En Almodóvar del Riu a 7 gener 2014.

Per a qualsevol consulta: Sr. Conserge a la pròpia seu oa la direcció Ateneopopularalmodovar @ gma il.com.
Afegeix al calendari